فرهنگ آی تی
لطفا منتظر بمانید...
فهرست
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)
تعداد بازدید:
406 نفر

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

به زبان ساده مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بیان می کند که چطور می توان منابع IT (سخت افزار ، نرم افزار ، سرور و …) را سازماندهی نمود تا ارزش (رضایت مشتری ، افزایش کیفیت ، تولید درآمد ، کاهش هزینه و . . .) به درستی به مشتری منتقل شود . به عبارت دیگر ، چطور منابع IT سازماندهی نماییم که ارزش های کسب و کار ارائه شود و از طرف دیگر مستند سازی از فرایندها ، پردازش ها ، نقش های مدیریت خدمات IT ، انجام شود .

به منظور اینکار، راهبرد های یک سازمان اهمیت پیدا می کند .

 

Mission : رسالت و مأموریت سازمان . (به عنوان مثال رسالت شرکت دیزنی “خوشحال کردن مردم است”
Vision : چشم انداز . (به عنوان مثال چشم انداز شرکت دیزنی “رشد 50 % تولید تا 10 سال آینده است”
Value : ارزش . (رضایت مشتری ، افزایش کیفیت ، تولید درآمد ، کاهش هزینه و . . .) را شامل می شود.

 

: ITIL v3 Model

Service Strategy • : چه خدمتی می خواهیم به مشتری ارائه نماییم . ( مشتری می تواند داخل سازمان باشد )
Service Design • : خدمات را چگونه می خواهیم ارائه نماییم . (طراحی)
Service Transition • : سازمان برای این تغییر و خدمت آماده شود .
Service Operation • : پیاده سازی خدمت
Continual Service Improvement • : بهبود مستمر خدمت که در همه مراحل وجود دارد .