فهرست
آرشیو دسته بندی:
آزمون نرم افزار
تاریخ انتشار:
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
تعداد بازدید:
43 نفر

این مقاله در رابطه با فلان مسئله یادداشت شده است.

تاریخ انتشار:
پنجشنبه 28 فروردین 1399
تعداد بازدید:
67 نفر

آیا نتایج واقعی(Actual Result)  اجرای نرم افزار شما با نتایج مورد انتظار(Expected Result) مطابقت دارد؟