فرهنگ آی تی
لطفا منتظر بمانید...
فهرست
آرشیو دسته بندی:
آزمون نرم افزار
تاریخ انتشار:
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
تعداد بازدید:
567 نفر

این مقاله بصورت آزمایشی یادداشت شده است.

تاریخ انتشار:
پنجشنبه 28 فروردین 1399
تعداد بازدید:
670 نفر

آیا نتایج واقعی(Actual Result)  اجرای نرم افزار شما با نتایج مورد انتظار(Expected Result) مطابقت دارد؟