فرهنگ آی تی
لطفا منتظر بمانید...
فهرست
مدیریت دانش (Knowledge Management)
دسته‌بندی:
تاریخ انتشار:
پنجشنبه 28 فروردین 1399
تعداد بازدید:
736 نفر

مدل عمومی دانش در سازمان

1- ایجاد دانش:  این مرحله در برگیرنده فعالیتهایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش میشود (چگونه؟)

2- حفظ و نگهداري دانش: عبارت است از فعالیتهایی که دانش را در سیستم ماندگار میکند.

( دانش فعلی کجاست؟)

حافظه سازمانی Organizational memory : دانشهاي صریحی که به نحوی ثبت شده اند ( مستندات، … )

حافظه فردی Individual memory : مهمترین منبع و مخزن دانش نهفته نیروی انسانی است ماندگاری آنها نا مطمئن است.

مراکز دانش در سازمان ها در حقیقت کانون جمع آوري، سازماندهی و انتشار دانش می باشندکه لزوما” در هر سازمانی وجود ندارد.

3- تبدیل و انتقال دانش: اشاره به فعالیتهایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفري دیگر را شامل می شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می شود. ( چگونه؟)

4- بکارگیري دانش: شامل فعالیتهایی می شود که در ارتباط با اجراي دانش در فرآیندهاي سازمانی هستند.( درکجا؟)

 

 

 

برچسب‌ها: