فرهنگ آی تی
لطفا منتظر بمانید...
فهرست
اینترنت اشیا (IOT)
موجودیت ها و نهادهایی از قبیل دولت ها، کسب و کارها و مشتریان، بااین تکنولوژی می توانند با دستگاه‌های IoT خود به یکدیگر متصل شوند ودر محیط هایی مانند تولید، خانه های هوشمند، حمل و نقل و کشاورزی از آن در ۱) کاهش هزینه های عملیات. ۲) افزایش بهره‌وری. ۳) گسترش بازار و محصولات جدید بهره ببرند.
صنعت نظام بانکی (فینتک)
فین تک (فناوری مالی یا نوآوری در خدمات مالی - FinTech) صنعتی است در فضای اقتصادی که به مجموعه هایی اشاره دارد که با کاربرد تکنولوژی تلاش می کنند با بهره برداری از طیف وسیعی از برنامه های کاربردی(Apps) تغییر در شیوه بازی کسب و کارهای سنتی ایجاد و خدمات مالی را کارآمدتر کنند.
معماری سازمانی
[جان زكمن] انگيزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را "حل مشكل مربوط به پيچيدگی سيستم های اطلاعاتی و بهبود مديريت بر آن" می داند. وی پيچيدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سيستم ها بلكه مربوط به عوامل متعددی نظير توزيع شدگی جغرافيائی سيستم ها، نياز به تغييرات سريع [ادامه مطلب]
هوش تجاری و داده کاوی
تکنولوژی های داده کاوی به عنوان وسیله ای برای تشخیص الگو ها و رفتار داده ها در یک حجم عظیم [Big Data] به وجود آمده است. محصولی از داده پیش بینی شده پنهان، با یادگیری از پایگاه داده گسترده که شامل مراحل “ گردآوری داده، کاوش و نتایج حاصل از آن (گزارش) ” است.